Oman pikaajalist praktilist kogemust Unitronics, Omron ja Honeywell kontrollerite programmeerimisel väga erinevates tööstusvaldkondades.

Põhilised tegutsemisvaldkonnad on energeetika, soojamajandus, külmatootmine, joogi- ja reovee töötlus ning erinevad tööstusprotsessid.
Aegade jooksul olen programmeerinud ja seadistanud juhtimiskontrollereid rohketele uutele bio- ja gaasikütusel katlamajadele, reoveepuhastitele, veetöötlusjaamadele, joogiveepumplatele, külmatootmise kompressorjaamadele, elektri- ja soojuse koostootmisjaamadele, õlletehaste ja meiereide tootmisprotsessidele, kangatööstusele, plastitööstusele, kütusetööstusele ja paljudele teistele.

Oma projektides kasutan põhiliselt Unitronics Unistream seeria kontrollereid, mis võimaldab luua mugavaid ja kasutajasõbralikke automaatikasüsteeme koos süsteemi täieliku visualiseerimisega. Kontrollerid omavad piisaval arvul sidevõimalusi automaatikasüsteemi kaughalduseks.

Vaata teostatud tööde nimekirja siit