MINU POOLT 2010 AASTAL TEOSTATUD TÖÖD

VALMIMISE AEG

- Kemikaalimahutite nivoode monitoorimise süsteemi laiendus, tellija AS Krimelte veeb. 2010
- Rakvere Päikese tn. hakkepuidul töötava katlamaja kaugvalveautomaatika, tellija OÜ Pelltech aprill 2010
- Balsnack AS tootmiskompleksi külmatootmise juhtimis- ja kaugvalveautomaatika, tellija AS Kryos juuni 2010
- Kehra linna katlamaja hakkekatelde ja suitsugaaside pesuri juhtimis- ja kaugvalveautomaatika, tellija OÜ Pelltech aug. 2010
- Otepää linna reoveepuhasti SCADA süsteem, tellija Energy OÜ aug. 2010
- Sindi Lanka AS tootmisprotsessi automatiseerimise laiendus, tellija ABC Ehituse OÜ sept. 2010
- Kehra  linna Lehtmetsa linnaosa katlamaja juhtimis- ja kaugvalveautomaatika, tellija OÜ Pelltech okt. 2010
- Fortum Termest AS-i Kopli katlamaja juhtimissüsteemi programmeerimine, seadistamine ja SCADA süsteemiga sidumine, tellija Filter AS nov. 2010
- Pelletipõletite juhtimisautomaatika kilbid ja programmeerimine, tellija OÜ Pelltech okt. 2010
- Alavere katlamaja juhtimis- ja kaugvalveautomaatika, tellija OÜ Pelltech dets. 2010
- Kalvi mõisa hakkepuidukatla juhtimis- ja kaugvalveautomaatika, tellija OÜ Verx dets. 2010