MINU POOLT 2013 AASTAL TEOSTATUD TÖÖD

VALMIMISE AEG

- CHP moodulite andmeside ja kaugjuhtimine Oisu ja Vinni koostootmisjaamades (Unitronics V570), tellija Filter AS jaan. 2013

- Tapa Vesi AS joogivee- ja reoveepumplate SCADA süsteem (SpecView), tellija Telematics OÜ

veeb. 2013
- Tapa Vesi AS joogivee- ja reoveepumplate juhtimisautomaatika programmeerimine (Unitronics V570), tellija Telematics OÜ veeb.-märts 2013
- Hakkepuidukatla (2,5MW) juhtimisautomaatika rekonstrueerimine (Unitronics V570), tellija Elveso AS mai 2013
- Justsen 2MW hakkepuidukatla juhtmisautomaatika rekonstrueerimine (Unitronics V570), tellija Viru Nigula Saeveski AS juuni 2013
- Linka 2,5MW hakkepuidukatla juhtmisautomaatika rekonstrueerimine (Unitronics V570), tellija Viru Nigula Saeveski AS juuli 2013
- Kütuste ja õlide  tootmisliini juhtimisautomaatika (Unitronics V1040), Novus Oil OÜ aug.2013
- Rakvere CHP jaama juhtimisautomaatika (Unitronics V1040) ja SCADA süsteem (SpecView), tellija Adven Eesti AS aug.-okt. 2013
- Rakvere Roosi tn. katlamaja juhtmisautomaatika rekonstrueerimine (Unitronics V570), tellija Rakvere Soojus AS sept. 2013
- Kunda linna katlamaja automaatika- ja kaugvalvesüsteemi rekonstrueerimine (Unitronics V570), tellija Adven Eesti AS dets.2013
- Reoveepuhasti pilootseadme automaatikasüsteem (Unitronics V570), tellija TÜ Keemia Instituut dets.2013