MINU POOLT 2020 AASTAL TEOSTATUD TÖÖD

VALMIMISE AEG

- ALeCoq tehase katlamaja suitsugaaside kondensatsiooniseadme juhtimisautomaatika programmeerimine ja visualiseerimine (Unitronics Unistream7), tellija Napal AS jaan.2020
- Kuusalu asula reoveepuhastusjaama juhtimisautomaatika programmeerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream10), tellija Terrat AS veebr.2020